• Genomprosjektet med kartlegging av menneskets arvestoff ble fullført i 2000. Etter dette har vi det vært en rivende teknologiutvikling, og nå kartlegges arvematerialet til stadig nye organismer. For mennesket handler det nå om at hvert individ kan kartlegges. Dette betyr enorme mengder med data som samles inn verden over og som analyseres. Arena Heidner-klyngen med utgangspunkt i Hamarmiljøet sitter på store mengder genetisk informasjon på ku, gris, laks og planter.

    Vi har bare sett starten på hvordan bruken av disse genetiske data kan utnyttes kommersielt. Fagområdet med digital analyse av genetiske data kalles for bioinformatikk. Kommersiell utbyttelse av biologisk data velger vi å kalle digital bioøkonomi.

    Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
    Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

    © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad