• Moderne digital teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen for de fleste av oss, og teknologien får stadig nye bruksområder blant annet innen helse og omsorg.

  E-helse, M-helse og velferdsteknologi er begreper som innebærer bruk om teknologi til å forbedre helsevesenets måte å jobbe på, gi helsepersonell nye og bedre arbeidsverktøy, samt til å involvere pasientene på en helt annen måte enn tidligere.

  E-helse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsevesenet. Målet med IKT-anvendelsen er forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av IT.

  M-helse er et relativt nytt område innenfor E-helse, og omfatter bruk av mobil teknologi, eksempelvis smarttelefoner og nettbrett, innen helseområdet. Gjennom å ta i bruk denne teknologien, åpnes det blant annet for at den enkelte pasient eksempelvis kan motivere og stimulere egen helseatferd, eller overvåke og logge egen helsetilstand for å følge opp egen sykdom på en tilfredsstillende måte.

  Velferdsteknologi er teknologi som benyttes for å styrke pasienters evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Teknologien kan også benyttes som støtte til pårørende eller til å forbedre helsetjenestetilbudet. Eksempler på velferdsteknologi er: Trygghets- og sikkerhetsteknologi; kompensasjons og velværeteknologi; teknologi for sosial kontakt
; teknologi for behandling og pleie. Les mer om E-helse på Terningen-nettverk.no

  Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
  Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

  © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad