• For å imøtekomme den enorme digitale utviklingen som skjer i alle ulike deler av samfunnet, fokuseres det også på digitalt rettede innovasjonsprosesser i offentlig sektor.

  Gjennom å utvikle en rekke digitale verktøy og kommunikasjonsmidler søker ulike aktører i offentlig sektor effektivt å tilpasse seg den digitale omverdenen. Det fokuseres blant annet på å utvikle brukervennlige og effektive kommunikasjonskanaler for brukere av offentlige tjenester, som imøtekommer brukernes behov og krav om tilgjengelighet av offentlige tjenester til en hver tid.

  I utdanningssektoren fokuseres det på å stadig forbedre utdanningstilbudet gjennom bruk av innovative løsninger – både i direkte tilknytning til undervisningen, men også i tilknytning til hvordan det kommuniseres ved utdanningsstedene. I Terningen Nettverk på Elverum arbeides det eksempelvis med teknologi knyttet til M-læring, som er bruk av mobilteknologi (smarttelefoner, nettbrett, etc.) som verktøy for læring. Denne teknologien tar mer og mer over for den tradisjonelle bruk av datamaskiner. Ved bioutdanningen ved Høgskolen i Hamar er det startet et nyskapende prosjekt innen e-læring, en mål om en såkalt MOOC (massive open online course).

  Offentlig sektor jobber også med å tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling gjennom utvikling av digitale åpne data. Med dette menes data som er tilgjengelig for offentligheten, er i maskinlesbare formater, er gratis og som fritt kan gjenbrukes og distribueres videre. Åpne data, som eksempelvis folketellinger, handelsstatistikk, værdata eller geodata kan i kombinasjon med ulike aktørers egne data gi forbedringer innen eksempelvis beslutningsprosesser, markedsføring eller produksjon.

  Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
  Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

  © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad