• Både i offentlig sektor og i det private næringslivet står effektivisering av tjenester, kommunikasjonsmidler og arbeidsprosesser sentralt. Et av elementene i effektiviseringsprosessene er digitalisering. Dette krever en kompetanse offentlige etater og private aktører, ofte av kostnadsmessige grunner, ikke har valgt å besitte selv. Dette krever en tilstedeværelse av aktører som kan utvikle og tilby gode IT-løsninger, samt tilby nødvendig support i tilknytning til løsningene.

    Eksempler på effektiviserende IT-løsninger kan være CRM-systemer, E-postportaler, digitale kalenderløsninger, digitale prosjektstyringsverktøy eller digitale finansielle styringsverktøy.

    Hedmark-regionen har de seneste årene opplevd en økende framvekst av kunnskapsbaserte virksomheter, som en tilvekst til de tradisjonsrike skogbruks- og industribedriftene i regionen. Variasjonen i ulike typer virksomheter krever et mangfold av IT-tjenestetilbydere som evner å tilby IT-løsninger som skreddersys til de ulike aktørers behov for effektivisering gjennom digitale verktøy.

    Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
    Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

    © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad