• Solide medieaktører i Hedmark, som eksempelvis Østlendingen, Glåmdalen, Hamar Arbeiderblad og Fabelaktiv har stadig større fokus på utvikle seg på den digitale plattformen for å møte behovene som eksisterer i markedet. Økt digitalisering i omverdenen generelt, fører til at stadig nye digitale kommunikasjonskanaler må utvikles for å møte samfunnets behov for tilgjengelig informasjon og underholdning.

    De solide medieaktørene, og samfunnet for øvrig, sitt fokus på digitalisering har også ført til at det har vokst frem en rekke mindre aktører i regionen som arbeider innenfor en rekke ulike nisjemarkeder i den digitale mediebransjen. Samspillet mellom de store og mindre medieaktører skaper et frodig og mangfoldig miljø i mediebransjen, og miljøet er i stadig utvikling i takt med den verdensomfattende digitale medieutviklingen.

    Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
    Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

    © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad