• Se hele prosjektbeskrivelsen for Digital Arena

  Digital Arena skal bestå av bedrifter og organisasjoner som har digitale løsninger som et sentralt verktøy i sin forretningsdrift. Digital arena er en samling av ulike nettverk som anvender digital teknologi. Digital kreativitet er viktig og blir viktigere framover både innen offentlig- og privat sektor. Innen digital kreativitet utdanner fagmiljøene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik mellom 60 og 90 nye studenter hvert år. Digital arena ønsker å ta en nasjonal posisjon med basis i næringslivet i Innlandet.

  IKT-nettverk: Hedmark Fylke har mange og dyktige IKT bedrifter, og det er et stort antall arbeidsplasser tilknyttet IKT i fylket vårt. IKT-kunnskapen i Innlandet er blant det beste i Norge, og vil samlet sett kunne utføre mange av oppgavene norsk næringsliv har behov for innen IKT. Hedmark Kunnskapspark kan klyngeutvikling og ønsker å bidra med å utvikle et bedriftsnettverk som videre vil kan føre til en Arenastatus. Et IKT nettverk kan vokse seg stor og sterk i vår region gjennom en bred deltagelse fra næringslivet og det offentlige samt at miljøene i Innlandet innvolverer hverandre og jobber mot samme mål.

  FoU miljøer og nye entreprenører gir nyskapning og næringsutvikling på et høyt nivå. Digital arena har som mål å samle de forskjellige digitale miljøene. Videre bidra til en bedre innsikt i de forskjellige fagområdene, som igjen vil gi samarbeid på tvers og skape kreative løsninger og økt omsetning gjennom fremtidsrettet bruk av teknologien innen offentlig virksomhet, kunnskapsmiljøer og privat næringsliv. Det handler også om å krysskoble de forskjellige digitale miljøene. For eksempel så kan den tradisjonelle IKT næringen ha god nytte av kompetansen som ligger i spillmiljøet på Hamar. Dette kan igjen føre til en åpen innovasjon, og gi bedriftene konkurransefortrinn med nye produkter og tjenester.

  Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
  Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

  © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad