• Hamar Game Collective er et næringsklynge bestående av en rekke ulike spillbedrifter. Klyngen ble etablert av Moondrop, Krillbite Studio og Sarepta Studio i 2013. Hensikten bak initiativet har vært å samle, støtte og promotere det frodige spillmiljøet i regionen. Klyngen har, med sin unike kompetanse, fokus på å utnytte det sterkt voksende markedspotensialet for produkter innenfor kreative digitale medier. Produkter innen sosiale medier og spillteknologi blir stadig tatt i bruk i nye sammenhenger, noe som er helt nødvendig for at næringslivet skal være fremtidsrettet.

    Etter at Norsk Tipping etablerte seg på Hamar i 1975, og det ble startet utdanning innen spillteknologi ved Høgskolene, har det utviklet seg en klynge av spill- og mediebedrifter i regionen. Særlig de senere årene har dette miljøet evnet å utnytte hverandres kompetanse og tjenester i forhold til innovasjon og utvikling. Fagmiljøene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik utdanner mellom 60 og 90 nye studenter hvert år innen digital kreativitet. Høgskolen i Hedmark sitt miljø innen opplevelsesproduksjon og interaktive medier (OPIM) er et av Norges best etablerte miljøer innen fagområdet. Flere spennende prosjekter har tatt form i dette filmmiljøet, som fortsetter å vokse

    Med tette koblinger mellom miljøet ved Høgskolen i Hedmark, Hedmark Kunnskapspark og en næringsklynge innen spillindustri uten sidestykke i norsk sammenheng, er aspirerer Hamar som Norges spill-hovedstad.

    Ansvarlig redaktør: Frank Larsen
    Kontaktpunkt for nettsiden: Dag Arnesen

    © 2014 HKP. Design & utvikling av Kjell-Roger Ringstad